Hypnosepraktijk Choice, Change & Power

Wie ben ik?

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC.

Voor vergoedingen zie: https://www.batc.nl/Zorgverzekeraars-2022.pdf
Indien bij twijfel kan je altijd je zorgverzekering bellen voor advies. Dan vragen ze naar een
prestatiecode dat is 24501

Wat te doen bij klachten kan je hier lezen https://www.batc.nl/klachtenreglement.pdf

BATC hanteert de vijf natuurgerichte principes De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een
therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden
pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij
wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een
duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het
voorgaande principe niet optimaal is.
1. Energie Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis
van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas
worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn
wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en
kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende
energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele
blokkades worden opgeheven.
2. Prikkeloverdracht De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen
worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom
worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het
communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een
functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook
voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam
worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en
herstellen.
3. Drainage In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware
metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in
onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat
bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder
gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via

onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en
te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze
darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.
4. Voeding Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één
van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde
voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie
zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de
juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de
juiste hoeveelheden.
5. Geestelijk welzijn Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen
is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere
geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren
ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te
veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de
toekomt in balans te blijven

Choice, Change & Power

Wil jij afscheid nemen van ongewenst gedrag? Bekijk direct het aanbod.

2018 © Choice, Change & Power

info@hypnosechoicechangepower.nl

06 42 917 817

Privacy Policy

Algemene Voorwaarden


Insert Content Template or Symbol